HelloFace
​​ ​Arckezelő Stúdió
Weboldal alcíme
Kapcsolat
Lorem ipsum

HelloFace Arckezelő Stúdió

2071 Páty, Körtés utca 1.

Szeretettel várlak, ha kipróbálnád valamelyik kezelést, és szeretnél bejelentkezni,

keress telefonon: 06 20 2018012

vagy  küldj e-mailt: palltimi08@gmail.com

és válassz kezelési csomagjaim közül.

A nyitvatartást a bejelentkezések függvényében alakítom!​


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ADATNYILVÁNTARTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELETÉNEK MEGFELELŐEN

Adatkezelő: Téglásy-Páll Tímea kozmetikus, egyéni vállalkozó
Kozmetika: HelloFace Arckezelő Stúdió, 2071 Páty, Körtés u. 1.

I.Különleges adatkezelési esetek
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének aktuális rendelkezései alapján (2018. március)
Téglásy-Páll Tímea kozmetikus (egyéni vállalkozó) mint Adatkezelő különleges adatkezelési tevékenységet nem végez.

II.Az adatkezelés jogalapja
Téglásy-Páll Tímea kozmetikus egyéni vállalkozó a törvény szerint az Adatkezelő, vendégei jelentik a rendelkezés szabályai szerint az Adatalanyokat.
Az Adatalanyok meghatározott adatai tárolásának célja a kapcsolattartás: kezelési időpontok és azok változásainak egyeztetése, a kezelések otthoni folytatásához szükséges információk átadása, általános tájékoztatás a kezelésekről.
Az adatok nyilvántartása az Adatalany hozzájárulása alapján történik.

Téglásy-Páll Tímea kozmetikus, mint adatkezelő nyilvántarthatja a vendégek nevét, telefonszámát, email címét az adat alany ráutaló magatartása: telefonhívása, e-mailben vagy más elektronikus írásbeli úton történő megkeresése-, és/vagy szóbeli és írásbeli hozzájárulása alapján.
Az adatkezelő az adatalanyok adatait Adatnyilvántartó Tájékoztató lapon és/vagy elektronikusan tárolja.

III. Az adatalanyok jogainak elérhetővé tétele
Az Adatalanyok, azaz a vendégek a róluk szóló adatok tulajdonosai.

Téglásy-Páll Tímea kozmetikus az adatok kezelője (továbbiakban Adatkezelő).

III/a. Rendelkezésre bocsátandó információk
Téglásy-Páll Tímea kozmetikus mint Adatkezelő nyilvántarthatja a vendégek nevét, telefonszámát, emailcímét. 

Az Adatalanynak szóbeli vagy írásbeli kérésére Téglásy-Páll Tímea kozmetikus, mint Adatkezelő, rendelkezésre bocsátja az adatalany általa nyilvántartott adatait. (További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.)

Az adatkezelő elérhetősége:

Téglásy-Páll Tímea
Telefon: +3620-201-8012, cím: 2071 Páty, Körtés u. 1.


Az adatkezelő harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi szervezetnek, másik országba az adatokat nem adja ki.

Az adatok tárolásának időtartama: az Adatalany kérésének megfelelő ideig, azaz hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatok megsemmisítését adatalany írásban kérvényezheti az adatkezelőtől.

III/b. Hozzáférési jog
Adataikkal kapcsolatban az adatalanyok jogosultak kérni a róluk tárolt adatok ellenőrzését, helyesbítését és törlését az Adatkezelőtől a III/a pontban megadott elérhetőségeken keresztül.
A hozzáférési jog gyakorlása során az Adatkezelőnek az előző részben tárgyalt összes információt rendelkezésre kell bocsátani, továbbá tájékoztatást kell adnia szóban is az adatkezelési célokról, elérhetőségekről, jogokról az Adatalany számára. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtották be, akkor ezt könnyen olvasható elektronikus módon bocsátja rendelkezésre.
Az Adattulajdonos igénylőnek írásbeli kérés esetén hitelt érdemlően bizonyítania kell személyazonosságát az adatok igénylésekor (email cím, telefonszám).

III/c. Helyesbítéshez való jog
Az érintett Adattulajdonos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatokat.

III/d. Törléshez való jog
Az érintettek kérhetik a róluk szóló adatok törlését, amennyiben a - személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
kezelték - az Adatkezelő az adatokat jogellenesen kezeli.

IV. Technikai és szervezési intézkedések, adatbiztonság

Az adatok védelmének biztonságát az Adatkezelő jelszóval védett mobileszközzel, jelszóval védett WiFi alkalmazásával, felhasználónév + jelszóval védett számítógép használatával biztosítja.

A papíralapú adatnyilvántartó lapokat zárható helységben tartja, ahová kizárólag Adatkezelőnek, vagy felügyelete és állandó jelenléte mellett vendégeinek van bejutása.

Az Adatkezelő az Adatalany adatait harmadik félnek (adatkezelés címzettje), nemzetközi szervezetnek, másik országba nem adja ki.

V. Adatkezelési incidens

Adatkezelési incidens történik, amennyiben az Adatkezelő nyilvántartása lopás, vagy technikai okok miatt megsemmisül. Az Adatkezelő ebben az esetben köteles jegyzőkönyvet felvenni az esetről, értesíteni az illetékes hatóságot (NAIH).

Az Adattulajdonosokat személyesen (kozmetikába látogatáskor), weboldalon vagy közösségi oldalakon keresztül köteles az eseményről értesíteni.

Páty 2018. május 25.AJÁNDÉKKÁRTYA  (NEM CSAK KARÁCSONYRA)

Ha ajándékozni szeretnél szülinapra, névnapra, karácsonyra, új évre.... :-)

Ha bizonytalan vagy, hogy minek örülne szeretted a leginkább...

Ha meglepetést szeretnél okozni valakinek...

Ha kedveskedni szeretnél...

(Az utalványon szereplő szöveg, és a csomagok szabadon variálhatók.)